Møreaksen: en realitet i tegnestua

Siden 1987 har det kjørt mer enn 18.000 hurtigruter gjennom Julsundet, har kommunestyret kommet sammen ca. 200 ganger og har Aukras befolkning grodd med omtrentlig 300 personer. 25 år siden ble fastlandsforbindelsen til Gossen diskutert i den såkalte "Brukomiteen". Per i dag har man egentlig ikke kommet lengere enn et pdf-dokument hvor det står at "planarbeid er iverksatt" og at folk får høre mer i en powerpointpresentasjon i Rica Seilet i desember. "Kommunene skal holde oss orientert" liksom.

Jeg synes Møreaksenprosjektet feiler meget i kommunikasjon og at hele konseptet presenteres ganske tåkete. I 2005 ble Møreaksen AS etablert, i all fall det jeg kunne lese fra nyhetsartiklene som stammer fra dette året. Nettsiden moreaksen.no ble antageligvis vedlikeholdt i noen år og etter det... syntes jeg at folka som sto bak var borte vekk. For en interessert kan dette virke motbydende og kan en nok tro at prosjektet bare er en spøk. Nå har visst arkitektbyrået Asplan Viak AS foretatt en konsekvensutredning om prosjektet. En kjedelig og rent beskrivende sammendrag av saker som allerede ble sagt av Statens Vegvesen og setninger som gir et åpent svar som "dette får vi se når videre planlegging utarbeides...". En ballong med mye luft inni, dog uten noe konkret og synlig materiale. Jeg vil ikke ha en slik ballong, jeg vil ha en vassballong som innholder en betydelig mengde "innkvart". Det er fremdeles flere som ikke skjønner at det ikke holder med en "film" om konseptet som allerede vises på en særlig uprofessionell måte med karikaturer på bilder. Folk liker å bli oppdatert jamt og det vil egentlig si månedlig via et offisielt talerør. Det skjer alt for ofte at vi må "finne" og/eller "oppdage" informasjonen via media. Det er skuffende og beklagelig.

Så er det fortsatt noen spørsmål ubesvart:
  1. Hvordan utformes krysset av "broarmen" til Gossen med framtidig E39? Planskilt, rundkjøring eller i T-kryss?
  2. Er det mulig for syklister og gående å utnytte broene, slik at man kan "sykle te by'n"?
  3. Hvordan blir tilknyttinga av broen på Julbøen til nådagens fv. 662?
  4. Når bygges Moldes bytunnel?
  5. I hvilken rekkefølge ferdigstilles Tautratunnelen, Julsundbrua og Aukrabrua?
Ingenting om dette. Nesten alt som ble beskrevet i rapporten av Asplan Viak hadde en gjennomsnittig utdannet person også kunne skrive. I denne forstand at skattebetalerne skal betale regninga for dette prosjektet i mange år framover, er det ingen tvil om at de kan få lov å få dugende informasjon. Vanlige mennesker kan jo ikke lukte hva skal skje...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg igjen en kommentar. Vennligst vær snil og forsyn deg med noen vafler. For å kontrollere om du ikke er et eller annet datagenerert script som automatisk lenker til dystere nettsider, ber jeg deg om å løse den enkle oppgaven: